Marksizm Sempozyumu programı açıklandı. PDF formatı için buraya tıklayınız.

 

4 Mayıs, Cuma

9:30 – 10:00 Kayıt 

10:00 – 10:30 Açılış Konuşması                                                                                   

 

Oturum 1

10:30-12:15 Türkiye’de Devlet ve Rejim Tartışmaları Salon A 

Kolaylaştırıcı: Yasemin Özgün

Ulaş Karadağ / Otoriterleşmeyi Yeniden Düşünmek: Sınıf Mücadelesi, Güçlü Devlet ve Neoliberalizm

Fatih Yaşlı / Dönüşümü Anlamak: Türkiye’de Rejim Tartışmaları

Mustafa Bayram Mısır / Kapitalist Devlet Kuramlarının Sınırları: Türkiye’deki Anayasa Tartışmaları Örneği

Melih Yeşilbağ / AKP’yi Yerli Yerine Oturtmak: Kuramsal Bir Bilanço

 

Oturum 2

13:15-15:15 Marx, Sermaye ve Emek Salon A 

Kolaylaştırıcı: Banu Kavaklı

Ahmet Haşim Köse /  Bir Sınıf Teorisi Olarak Marksizm ve Kapital

Muammer Kaymak / Marx ve Kapitalizmin Kökenleri

Gencer Çakır / Marx’ın Sermaye Kavrayışı Üzerine Bir Değerlendirme

Ahmet Önder / Geleneksel Kitle İletişim Araçlarından Sosyal Medyaya; Değişen Ne ve Kullanıcı Emeği Değer Yaratır mı?

Ahsen Akdal / Değer Teorisi, Yaşam ve Ölüm: Kaza Sigortası Neyi Metalaştırır?

 

Oturum 3

15:30-17:15 Bilinç, Yabancılaşma ve Özgürlük Salon A

Kolaylaştırıcı: Ebru Işıklı

Hilmi Uysal, H. Tuğrul Atasoy, Uğur Bilge / İnsan İşgücünün Artı Değer Üretme Yeteneğinin Biyolojik Kökeni Üzerine Bir Deneme

Yalçın Göymen / 1844 El Yazmaları’na Karşı Devrim

Ekrem Saltık / Karl Marx Düşüncesinde Toplumsal Hafıza ve Bellek Meselesi

 

Oturum 4

17:30-19:15 Türkiye’de Marksizm ve Devrim Salon A

Kolaylaştırıcı: Fulya Alikoç

Kenan Kalyon / Art Sıralı Bir İlişki Olarak Siyasal ve Toplumsal Devrim Tartışmaları

Aydın Çubukçu / Devrimci Bir Felsefe: Diyalektik Materyalizm

Sungur Savran / Bir Leninist olarak Marx

Metin Çulhaoğlu / Marksizm ve Devrim: Dünden Bugüne Değişen ve Değişmeyen

 

 

5 Mayıs, Cumartesi

Oturum 5

10:30-12:15 Marksizm ve Mekan: Türkiye’de Kentleşme Salon A

Kolaylaştırıcı: Hatice Kurtuluş

Fuat Ercan / Marx’ın Üçlü Formülü Artı Bir (ücret) ve Artı Bir (vergi) Üzerinden Kentsel Dönüşüm  ve Kentsel Mücadele

Mustafa Kemal Bayırbağ / Türkiye’de Kentsel Kriz: Kentleşmenin ve Kentsel Politikaların Açmazları

Sezen Çilengir / Erken Cumhuriyetin Küçük İşçi Kentinde Fabrika-Mekan Örüntüleri: Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası Deneyimi

Soner Kavuncuoğlu / Karl Marx’ın “Toprak-Madde-Toprak-Sermaye” Kavramsallaştırması Çerçevesinde Büyükşehir Kanunu

 

Oturum 6

10:30-12:15 Neoliberal Emek Rejimleri: Yıkım ve Direniş Salon B

Kolaylaştırıcı: Özgür Müftüoğlu

Yener Erköse / Basit Denetim Yeniden: Tatil Köyleri Çalışanlarının Denetlenmesi

Ebru Işıklı / İşte Yoğunlaşmanın Yeni Biçimleri

Baran Gürsel / Kapitalist Üretim İlişkilerinde Sınıfın Ruhsallığı: Kavramsal ve Yöntemsel Öneriler

Ahmet Gire / Fabrika-Bilgisayarlardan Uzun Mesai Saatlerine: Yazılım ve Marx

 

Oturum 7

13:15-15:15 Türkiye İşçi Sınıfının Görünümleri Salon A

Kolaylaştırıcı: İzzettin Önder

İrfan Kaygısız, Meryem Kurtulmuş ve Kurtar Tanyılmaz / Türkiye İşçi Sınıfının Maddi Varlığı ve Değişen Yapısı

Erkan Aydoğanoğlu / Fabrikada Emek Denetimi

Deniz Pelek / Kır Proletaryası ve Köylü Arasında Mevsimlik İşçiler

Serkan Öngel / Sendikal Mücadele ve Sınıf Bilinci: Metal Sektörü Örneği

 

Oturum 8

13:15-15:15 Marksizm ve Kültür-Sanat Salon B

Kolaylaştırıcı: Tül Akbal

Gonca Girgin, Ayça Boyacıoğlu / Sanata Müdahale Biçimi Olarak Patronaj: İKSV Örneği

Ali Özgür Özkarcı / Marksizm ve Türk Edebiyatı

Ömer Furkan Özdemir / Sovyetler Birliği’nde Bilimkurgu ve “Geleceğin Toplumu” Üzerine Tahayyüller

Yağız Ay / Marksist Edebiyat Eleştirisi ve “Kültür” Meselesi

Çağdaş Gökbel / Bir Popüler Kültür Masalı: Narcos Dizisine Eleştirel Bir Bakış

 

Oturum 9

15:30-17:15 Ekolojik Yıkıma Marksist Bakış Salon A

Kolaylaştırıcı: Beyza Üstün

Aykut Çoban / Türkiye’de Ekolojik Muhalefetin Güncel Sorunları Bakımından Marksizmin İmkanları

Sina Güneş / İnsan Merkezlilikten Sınıf Merkezliliğe: Eko-kıyım ve 6. Kitlesel Yok Oluşa Doğru

Özcan Evrensel / Tohumların Metalaşma Biçimleri: Teorik Bir Çerçeve

 

Oturum 10

15:30-17:15 Diyalektik ve Yöntem Tartışmaları-1 Salon B

Kolaylaştırıcı: Serap Sarıtaş

Atilla Güney / İmgelemsiz Bir Diyalektik Üzerinden Toplumsal Gerçeklik-Kavram İlişkisi Üzerine Değinmeler

Vedat Ulvi Aslan / “Marx’ın Yöntemi” Üzerine Tartışılabilir mi?

Cafer Güler / Teorik Bilimsel Genelleme (Kavram) ile Ampirik, Tümevarımsal Genelleme Farkı

Ersin Vedat Elgür / Diyalektiğin diyalektiği

 

Oturum 11

17:30-19:15 Demokrasi ve Otoriterlik Tartışmaları Salon A

Kolaylaştırıcı: Ahmet Haşim Köse

Yücel Demirer / Türkiye’de Güncel Otoriterliğin Simgesel İnşası

Sevinç Doğan / Otoriter Rejimler, Kitle Siyaseti ve Kadınlar

Göksal Caner Malatya / Japon Marksizmi ve Demokratik Cumhuriyet Tartışmaları

İbrahim Karataş / Kırk Katır mı Kırk Satır mı: Mizah ve Vicdan

– Okan İrtem / Sermayenin İdeolojisi: Türk-İslam Sentezi

 

Oturum 12

17:30-19:15 Marksizm ve Çağdaş Teoriler Salon B

Kolaylaştırıcı: Selin Pelek

Mustafa Kemal Coşkun / Marksizm, Post-Marksizm ve Toplumsal Hareketler

Deniz Hakan / Kültür Savaşları: Marksizm’e Karşı “Solcu” Sosyal Bilimcilik

Hakan Şahin / Sınıftan ve Praksisten Arındırılmış Bir Marksizm: Yeni Diyalektik veya Japon Marksizmi

 

 

6 Mayıs, Pazar

Oturum 13

10:30-12:15 Emperyalizm ve Uluslararası Siyaset Salon A

Kolaylaştırıcı: Sezen Çilengir

Saygun Gökarıksel / Devrimin Sonu ve Eleştirel Marksizm: Kapitalist Demokrasisizleştirme  ve Sosyalizm Sonrası Doğu Avrupa’da Milliyetçi Popülizm

Hakan Güneş / 21. Yüzyılda Hegemonya Mücadelelerine Ortadoğu’dan Bakmak

Atakan Çiftçi / Katalan Bağımsızlık Mücadelesinde Sınıflar

Hüseyin Sinan Güler, Ekin Deniz Hoş, İsmail Furkan Narlı / Marksizmin Uluslararası İlişkilere Katkısı: Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

 

Oturum 14

10:30-12:15 Marksizm ve Hukuk   Salon B

Kolaylaştırıcı: Cemil Ozansü

Şeyma Sağdıç / Roma’dan Sosyalist Topluma: Hukuki Biçimler Miras Alınır Mı?

Yiğit Beşlioğlu / 21. Yüzyılda Marksist Hukuk Teorisinin Güncelliği

Barkın Asal / Marksistler Neden Anayasa Tartışır?

Murat Öngel / “Anayasa’nın Eksiksiz, Tastamam Uygulanması”: Türkiye İşçi Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’nde Açtığı İptal Davaları (1963 – 1971)

 

Oturum 15

13:15-15:15 Kapitalizm ve Kriz   Salon A

Kolaylaştırıcı: Nilgün Tunçcan Ongan

Murat Birdal / Küresel Ekonomide Kriz ve Dönüşüm

Alp Altınörs / Kapitalizmin Varoluşsal Krizi

Anıl Aba / Göreli Kar Oranları Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkiliyor mu?

Mehmet Fahrettin Biçici / Asli Birikim, Borçlandırılma Rejimi ve Dönüşen Sosyal Refah Devleti

Sinan Araman / Sermaye Birikimi, Kriz ve Teknolojik Gelişme Bağlamında 4. Sanayi Devrimi

 

Oturum 16

13:15-15:15 Orta Sınıf Tartışmaları ve Proleterleşme Salon B

Kolaylaştırıcı: Hakan Koçak

Kasım Akbaş / Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği

Selin Pelek / Prekarya: Marksist Bir Kavram mı?

Şafak Sağlam / Beyaz Yakalıların Sınıfsal Pozisyonu: Beyaz Yakalı Manifaktürü

Arif Koşar / Erik Olin Wright’ın Sınıf Analizinin Eleştirisi

 

Oturum 17

15:30-17:15 Marksizm ve Tarih   Salon A

Kolaylaştırıcı: Melek Zorlu

Erdem Çevik / Tarih ve Tarihyazımında Marksist Yöntem Savunusu

Hasan Ateş / Osmanlı Tarihyazımının Eleştirisi

Eyüp Eser / Marx– Engels ve Kapitalizm Öncesi Toplumlar: Bir Giriş

 

Oturum 18

15:30-17:15 Grundrisse’den Kapital’e Patikalar   Salon B

Kolaylaştırıcı: Fuat Ercan

Melda Yaman / Antik Çağlardan Geleceğin Toplumuna: “Kayıp” Serbest Zamanın Peşinde

Özgür Öztürk / Marx ve Geleceğin Toplumu

Özgür Narin / Kapital’in Sınırları ve Kapitalizmin Sınırları

 

Oturum 19

17:30-19:15 Marksizm ve Toplumsal Cinsiyet   Salon A

Kolaylaştırıcı: Melda Yaman

Sibel Özbudun / Marksizm ve Kadınların Kurtuluşu

Aynur Özuğurlu / %99’un Feminizmi ve Sınıf Mücadelesi

Sevda Karaca / Marksizme “Cinsiyet” Anahtarıyla Bakmak: Marksist Kaynaklar, Kadınların Kurtuluşu Mücadelesinde Hangi Kapıları Nasıl Açıyor?

Ebru Pektaş / Toplumsal Cinsiyet Prizmasından Kültür: Türkiye Örneği

 

Oturum 20

17:30-19:15 Diyalektik ve Yöntem Tartışmaları-2   Salon B

Kolaylaştırıcı: Ateş Uslu

Alper Öztaş / Diyalektiğin Kategorileri

Umut Soytaş / Sermayenin Kötü-Sonsuzluğu

Güneş Gümüş / Yapı-Özne Diyalektiği: Marksizmde Determinizm Tartışması