• Marksizm Sempozyumu, akademi içinden ve dışından insanların, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük esasında yürüttüğü bilimsel bir etkinliktir.
 • Sempozyum doğumunun 200. yılına atfen Karl Marx’a bir armağan sempozyumu niteliği taşımaktadır.
 • Sempozyumun dili, Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Sempozyum, öncelikle kendini Marksist olarak tanımlayan bilim insanları ve bağımsız araştırmacıların katılımını önemsemektedir.
 • Sempozyum için kolektif çalışmalar, akademi dışı katılımcılar ve özellikle genç Marksist araştırmacılar önemsenerek etkinlikte çalışmalarının yer bulmasına özen gösterilecektir.
 • Sempozyum’a sunulacak bildirilerin, Marksizm’in eleştirel ve bilimsel yöntemine uygunluğu kadar, yeni çalışma alanları ve konulara yönelik olmasına da ayrıca önem verilecektir.
 • Bildirilerin daha önce herhangi bir bilimsel tartışma platformunda sunulmuş veya yayınlanmış olması bir engel oluşturmamaktadır.
 • Sempozyum’da sunulacak olan bildiriler için gerekli başvuru formu, aşağıdaki linkten indirilerek 10 Aralık 2017 tarihine kadar marksizmsempozyumu2018@gmail.com adresine gönderilmelidir. Elektronik posta ile yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Sempozyum’da bildiri sunmak isteyenlerin çalışmalarının, açık bir biçimde savını, anahtar sözcükleri ile temel atıflarını içeren ve beş yüz sözcükten az olmayan özetlerini (veya hazır tam metin taslağı) etkinlik takviminde belirtilen süre içerisinde göndermeleri gerekmektedir.
 • Bildiri özetlerini ve tam metin taslaklarını değerlendirecek Seçici Kurul, daha sonra internet sitemizde ilan edilecektir. Değerlendirmelerde, özetlerin, özgün/kabul edilebilir bir savının olup olmadığı, tutarlı bir yöntemle ele alınıp alınmadığı ve Marksizm alanındaki tartışmalara katkısı dikkate alınacaktır.
 • Bildiri tam metinlerinin, sempozyum etkinlik takviminde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. Tam metinler  sempozyum internet sayfasında yayımlanacaktır.
 • Bildiri özet ve tam metinlerin, Times New Roman yazı karakterinde 12 Punto ile 1,5 satır aralığında yazılmış olması, yazım kuralları ve kaynakça gösterimi açısından bilimsel ve akademik makale formatına uygun olması gerekmektedir.
 • Sempozyuma katılmak veya izlemek için, herhangi bir kayıt veya ücret işlemi söz konusu değildir.
 • Marksizm Sempozyumu ile ilgili tüm gelişme ve detaylar, marksizmsempozyumu.org web sayfasından ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilir.

Başvuru için aşağıdaki linkten indireceğiniz formu doldurmanız ve marksizmsempozyumu2018@gmail.com adresine göndermeniz yeterli olacaktır.

Marksizm Sempozyumu Başvuru Formu için tıklayınız…