SEMPOZYUM PROGRAMI AÇIKLANDI. DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ…

 

Karl Marx 200 yaşında…

10 yıl önce ABD’de başlayıp dünyaya yayılan ekonomik kriz “Marx haklı mıydı” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Bu tartışma artan eşitsizlikler, emeğin ve doğanın pervasız sömürüsü altında “galiba evet”e doğru evrilirken, kapitalizmden başka bütün “-izm”lerin geçerliliğini yitirdiğini iddia edenler bile Marksist klasiklere referans vermek zorunda kaldı.

21. yüzyılda insanlık, kapitalizmin çelişkileriyle beslenen ekonomik ve siyasal krizler, işsizlik, yoksulluk, ekolojik tahribat gibi devasa sorunlarla karşı karşıya. Bütün bu sorunların kaynağında özel mülkiyete dayalı sermaye birikim süreçleri bulunuyor. Dolayısıyla günümüz kapitalizminin sürekliliğini ve değişen yönlerini analiz etmek, mevcut sömürü ilişkilerini aşacak perspektifleri tartışmak yakıcı bir ihtiyaç olarak önümüzde duruyor. Marksistlerden beklenen, bu ihtiyaca cevap verecek teorik ve ampirik çalışmaları, tartışmaları ve pratikleri üretmeleri.

Ancak ne yazık ki üniversiteden uzun zaman önce kovulan Marksist kuram, gitgide kısırlaşan, toplum için bilgi üretme vasfını yitiren akademik dünyada etraflıca tartışılma ve yeniden üretilme araçlarından mahrum kaldı. Öte yandan sınıf kavramını aşındıran, Marksizmi yıllar boyu hem dışarıdan hem de içeriden kuşatan postmodernizm ya da “yeni sol”, ana akım muhalefet alanlarında hala küçümsenmeyecek bir etkiye sahip. Tam da bu nedenle resmi kurumların ötesine geçen, Marksist perspektifle yapılacak bilimsel toplantılar daha da önemli hale geliyor.

Marx’ın doğumunun 200. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz Marksizm Sempozyumu’nda hem Marksizm’in ana başlıklarına hem de Türkiye ve dünyanın içinden geçtiği güncel duruma ilişkin tartışmalar yürütmeyi amaçlıyoruz.

Bu bağlamda aşağıda önerilen konularda düşünen-üreten araştırmacıları İstanbul’da düzenlenecek Marksizm Sempozyumu’na katkı sunmaya çağırıyoruz.

Marksizmin güncelliği

– Diyalektik yöntem

Kapitalizm ve kriz

Sınıf analizi

Emek tarihi, işçi hareketi ve sendikalar

– Türkiye’de devlet ve rejim tartışmaları

Marksizm ve ulusal sorun

– Toplumsal cinsiyet ve sınıf ilişkileri

Marksizm ve tarih

– Marksizm ve devrim

– Kent ve mekan

– Marksizm ve ekoloji

– Marksizm ve sanat

– Din, kültür, gündelik yaşam

– Marksizm ve doğa bilimleri